ប្រេងរំអិលស្តង់ដារជប៉ុន ផ្តល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច

ខ្លាញ់គោ Cup Grease

ជាប្រភេទខ្លាញ់គោទូទៅធម្មតា ធន់និង កំដៅបាន៧០អង្សារសេ សក្តិសមបំផុត ប្រើជាមួយយានយន្តធន់ស្រាលទូទៅ ជួយសន្សំសំចៃខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ មិនជ្រាបទឹក។

ខ្លាញ់គោ MP GREASE No.3

ជាប្រភេទខ្លាញ់គោពិសេស ដែលផលិតតាមរូបមន្តពិសេស ធន់និងកំដៅ រហូតដល់១៨០អង្សារសេ ធានានូវតុល្យភាព និងដំណើរការរបស់ប្រដាង ដែលផ្សំឡើង ដោយធាតុ Lithium ធានានូវកំដៅ១៨០អង្សារសេ សក្តិសមបំផុតសម្រាប់រថយន្ត និងគ្រឿងចក្រធន់ធ្ងន់។

COSMIC ATF DX-2

ប្រេងប្រអប់លេខ និងប្រេងចង្កូត ATF DX-2 ប្រើសម្រាប់រថយន្តប្រភេទលេខអូតូ ធានានូវអាយុកាលប្រើប្រាស់ របស់បូមរថយន្ត និងប្រអប់លេខ ។

ប្រេង COSMIC ម៉ាក Diesel CD

Cosmic
SG 50

ប្រេងរំអិល Cosmic ប្រភេទ SG 50 សក្តិសមបំផុតប្រើជាមួយប្រភេទរថយន្តសាំង
គ្រប់ម៉ូដែល និងគ្រប់ធន់ ហើយវាក៏ជួយបន្ថែមល្បឿន កាត់បន្ថយកំដៅ និងភាពសឹករេចរិល
នៃយានយន្ត